Комисия по етикаЕлица Наумова

naumova Елица Наумова е магистър по връзки с обществеността – завършила е ФЖМК към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. Има следдипломни квалификации по реклама (1995) и маркетинг (2008) и допълнителни специализации в сферата на бизнес комуникациите, продажбите и маркетинга.

Започва кариерата си през 1995 г. като рекламен агент във в. „Континент“. Продължава професионалното си развитие в сферата на интегрираните маркетингови комуникации като специалист „Маркетинг и реклама“ в компютърната фирма Експрес Консулт и мениджър „Рекламни продажби“ за вестник Info Week.

След това работи като търговски представител в DHL България, а в периода 2002 – 2005г. е акаунт в DDB Sofia и акаунт мениджър в МАГ Адвъртайзинг. От 2005 г. завежда отдел „Маркетинг и връзки с обществеността“ в ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”.

Член е на БДВО от 2007 г., а член на Комисията по етика – от 2008 г.