Комисия по етикаСъстав на комисията

Комисията за професионална етика се избират от Общото събрание за срок от 2 години.

Председател на Комисията за професионална етика:

Милена Атанасова

Членове на Комисията за професионална етика:

Елица Наумова

Даниел Киряков