Smiley face 20/04/2024

Професионалната организация на ПР специалистите навърши 20 години

Първата организация в областта на комуникациите в България – Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) – отпразнува своята 20-годишнина на празнично събитие с членове на организацията, приятели, и партньори.

Водещият на събитието, актьорът Даниел Цочев, припомни основни моменти от историята на браншовата организация, учредена през декември 1996 г. с първи председател проф. д-р Тодор Петев. Сред тях са организирането на първите PR награди в конкурса PR Приз през 2001 г. и на първия PR фестивал през 2006 г., учредяването на Българска конфедерация за връзки с обществеността през 2009 г. Значими събития, обединяващи PR общността около създаването на общи професионални принципи, са още подписването на Етичния кодекс на българските ПР специалисти от организациите в сферата на комуникациите на 7 юли 2005 г., създаването на Регистър на подписалите го през 2015 г. по повод 10-годишнината от създаването му и обявяването на дата на подписването му за професионален празник на PR специалистите през 2016 г.

Аплодисменти за добрата работа на организацията за утвърждаването на PR професията в България приеха присъстващите на събитието председатели на БДВО през годините: доц. д-р Соня Алексиева, Нели Бенова, Асен Асенов, д-р Александър Христов и Радина Ралчева.

Поздравителни слова по повод празника отправиха ключови фигури в комуникационните среди: проф. д-р Минка Златева, преподавател във ФЖМК и първи почетен член на БДВО; Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика в оставка и представител на БАПРА; проф. д-р Любомир Стойков, почетен председател на БААК и Надя Маринова, главен редактор на b2b Media – първото юридическо лице член на БДВО.

Настоящият управителен съвет на БДВО прие поздравления на фона на виртуална празнична торта. Радина Ралчева, председател на Дружеството за 2016 г., благодари на PR общността за подкрепата в хода на събитийно наситената годишна програма по честването на юбилея. В може би най-активната година от създаването на БДВО до сега, освен традиционните два фестивала, два студентски конкурса и един конкурс за професионално съвършенство в сферата на комуникациите, се проведоха още проучване за PR професията за първи път от пет години насам, премиера на книга и няколко професионални обучения. По време на наложилото се като годишно неформално събитие за PR гилдията „БДВО Summer Camp” това лято членовете на Дружеството символично покориха 20 езера – по едно за всяка година в историята му.

Музикален поздрав отправи групата на най-малките възпитаници на музикална формация „Бон-бон“, която също навърши 20 години през 2016 г.

Партньори на БДВО за реализацията на събитието бяха Мтел, Софарма, Пощенска банка, Пенсионноосигурително дружество Бъдеще, Mentalist, Monkey Shoulder, TheSite, Даро, BulFoto, The Smarts, литературен клуб „Перото“, НДК и Софтпрес.

***

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е учредено през 1996 г. и е първата и най-голямата браншова организация в областта на комуникациите в България. БДВО има за цел да утвърждава Public Relations професията в България, високите критерии за нейното практикуване и да бъде мост в общуването между различните академици, практици и организации на професионалната гилдия в страната. Членството в БДВО е въпрос на свободен избор. Организацията се ръководи от Общо събрание, Управителен съвет,  Комисия по етика и Контролен съвет.